Aardwarmte als duurzame oplossing voor de tuinbouw

0
251

De tuinbouwsector is de afgelopen decennia enorm gegroeid en heeft ook een grote impact op het milieu. Het verbruik van fossiele brandstoffen is hoog en zorgt voor een grote CO2-uitstoot. De sector staat dan ook voor de uitdaging om te verduurzamen. Een van de oplossingen die steeds meer terrein wint, is het gebruik van aardwarmte. In deze blog wordt er meer verteld over aardwarmte en over wat het belang is voor de tuinbouw.

Wat is aardwarmte?

Aardwarmte, ook wel geothermie genoemd, is de warmte die van nature in de aarde aanwezig is. Het is een duurzame bron van energie, omdat het niet op raakt en er geen CO2-uitstoot is bij het gebruik ervan. Bij het winnen van aardwarmte wordt er gebruik gemaakt van warm water dat zich diep in de aarde bevindt.

Aardwarmte in de tuinbouw 

De tuinbouwsector is een sector die veel warmte nodig heeft, met name voor het verwarmen van kassen. Aardwarmte kan een duurzame oplossing bieden voor deze warmtebehoefte. Het warme water dat uit de aarde wordt gehaald, kan via een gesloten systeem worden gebruikt om kassen te verwarmen. Ook kan het worden gebruikt voor de teelt van gewassen, bijvoorbeeld door het water te gebruiken voor irrigatie. Steeds meer bedrijven lijken zich hierop te gaan richten met de blik op de veranderingen in het klimaat.

Voordelen van aardwarmte voor de tuinbouw

Het gebruik van aardwarmte in de tuinbouw biedt verschillende voordelen. Allereerst is het een duurzame oplossing die geen CO2-uitstoot veroorzaakt. Daarnaast is aardwarmte een stabiele en constante bron van energie, waardoor er minder afhankelijkheid is van fossiele brandstoffen en de prijzen daarvan. Ook kan het gebruik van aardwarmte kostenbesparend zijn op de lange termijn, doordat de investering in de infrastructuur en installatie op termijn wordt terugverdiend.

Uitdagingen bij het gebruik van aardwarmte

Het gebruik van aardwarmte is niet zonder uitdagingen. Zo kan het winnen van warm water uit de aarde technisch complex zijn en hoge investeringskosten met zich meebrengen. Ook is het belangrijk om te zorgen voor een goede monitoring van het systeem, om eventuele problemen tijdig te signaleren en op te lossen. Daarnaast is het van belang om rekening te houden met de geologische omstandigheden op de locatie waar de aardwarmte wordt gewonnen.

Het gebruik van aardwarmte in de tuinbouwsector biedt veel potentieel als duurzame oplossing voor de warmtebehoefte. Het is een stabiele en constante bron van energie, die geen CO2-uitstoot veroorzaakt en kostenbesparend kan zijn op de lange termijn. Wil je hier meer informatie over? Kijk dan op vb.nl!