Je digitale onderneming compleet herstructureren

0
488

De maatschappij is meer dan ooit tevoren, onderhevig aan constante veranderingen. Online ondernemers hebben vaak te maken met een diversiteit aan innovatieve ontwikkelingen. Hierbij hebben ze soms moeite het tempo waarin nieuwe ontwikkelingen zich aandienen bij te houden, laat staan dat hen voldoende tijd wordt gegund hun bedrijfsvoering hierop aan te passen. Steeds meer bedrijven kiezen er dan ook voor zich te reorganiseren en de manier waarop zij hun diensten en producten online aanbieden een andere invulling te geven. Een intensief proces waar nogal wat bij komt kijken. 

 

Hoe gaat jouw bedrijf de digitale toekomst in?

Bedrijven die een andere invulling willen geven aan de wijze waarop zij zich digitaal onderscheiden van anderen, volgen hierbij vaak uitgebreide digitale strategie. Hierbij is vaak een zeer gedetailleerde roadmap opgesteld waarbij rekening is gehouden met de overgang van processen, structuren en werkwijzen. Medewerkers moeten immers wel de kans krijgen om zich geheel aan de nieuwe werkwijze en structuren aan te passen. Daarnaast is een bedrijfscultuur vaak door de jaren heen ontstaan en dat verander je niet binnen een paar dagen of weken. Voor ondernemers die hun producten of diensten online aan de man brengen, kan het reorganiseren betekenen dat ervoor wordt gekozen om met andere partijen in zee te gaan. Dat kan bijvoorbeeld door partnerships aan te gaan of diensten en producten via een van de vele marketplaces aan te gaan bieden.

 

De voordelen van verkopen via een marketplace

De keuze om producten of diensten via een marketplace aan te bieden kan onderdeel uitmaken van een strategie of de geheel strategie bepalen. Immers, verkopen via een marketplace betekent niet dat men daarmee andere kanalen overbodig maakt. Men kan bijvoorbeeld gewoon producten en diensten via de reeds bestaande digitale middelen blijven aanbieden. De bestaande website kan gehandhaafd blijven en wellicht kan er een koppeling tussen de bestaande webwinkel en de marketplace worden gemaakt. Het enige dat wel de nodige aandacht zal moeten krijgen is de marketplace marketing. Die zal anders ingevuld dienen te worden dan men gewend is. Men richt zich immers op een breder publiek en dat vereist nieuwe strategieën en marketingmiddelen.

Verkopen via een marketplace kan er bij succes toe leiden dat men besluit de eigen webshop of het bestaande verkoopkanaal op te heffen. Daarmee zal men zich niet alleen kosten besparen, maar heeft men ook de mogelijkheid zich helemaal te richten op het aanbieden en verkopen via de gekozen marketplace. Overweeg je gebruik te maken van een marketplace, zorg er dan voor dat je dit meeneemt bij de ontwikkeling van je nieuwe bedrijfsstrategie.